Coprario Consort

 


Esther Kronenburg sopraan

Saartje Schrage blokfluiten en gamba
Juun Voorhoeve barokgitaar en gamba
Martijn Verbrugh gamba

Het Coprario Consort is een groep professionele musici die zich hebben toegelegd op het spelen van consortmuziek uit de voornamelijk Engelse en Italiaanse Renaissance.

De instrumenten waarop het Coprario Consort speelt zijn kopieën van historische instrumenten, die door hedendaagse bouwers werden nagebouwd. Het consort heeft diverse viole da gamba’s in gebruik, variërend van de kleine altgamba’s tot grote basgamba’s.

De musici van het Coprario Consort studeerden af aan de Conservatoria van Tilburg, Utrecht en Rotterdam. Zij spelen geregeld op de kamermuziekpodia in Nederland en daarbuiten.


Over de naamgever van het consort
John Cooper (c. 1575-1626) was een in Engeland opgeleid musicus, en werd gerekend tot de meest favoriete componist van Koning  Charles I. Onder leiding van Cooper musiceerde een selecte groep musici voor Charles I, en alhoewel zijn muziek niet veel gedrukt en verkocht werd in zijn eigen tijd, werden zijn pennenvruchten kort na zijn overlijden veelvuldig gekopieerd en gebruikt in gegoede kringen.
Er is veel onbekend over de levenswandel van Cooper. Zeker is wel dat hij in Engeland werd geboren, en in zijn vroege carrière naar Italië vertrok, en in Italië zijn naam aanpaste tot Giovanni Coprario. Zijn erfenis bracht een collectie met luitliederen, Italiaanse madrigalen en bundels met consortmuziek.